Sprekers UWV Arbeidsjuridisch Congres 2023

 

robertdaverschotrond

Robert Daverschot

Dagvoorzitter en online moderator

Robert Daverschot is werkzaam als zelfstandig dagvoorzitter en online moderator. Robert begeleidde eerder het online UWV Werkgeverscongres in 2021. Hij heeft een achtergrond in in de event- en hospitality branche en was onder andere werkzaam als hotel manager voor citizenM. Als generalist modereert Robert bijeenkomsten over uiteenlopende thema’s, maar hij is een veelgevraagd dagvoorzitter voor events in de publieke sector. Zo begeleidde hij recent een serie voor de Gemeente Amsterdam over “De Toekomst van Werk” en faciliteerde hij medewerkersbijeenkomsten voor o.a. Politie, Belastingdienst en de FNV. Eveneens werkte Robert op de redactie van een talkshow en ondersteunt hij als speaker coach sprekers in de opzet van hun verhaallijn en hun eigenlijke optreden. Meer informatie over zijn werk en achtergrond vind je op: robertdaverschot.nl

ruthdebockrond

Ruth de Bock

Advocaat-generaal bij de Hoge Raad 

Ruth de Bock is sinds 2016 advocaat-generaal bij het parket van de Hoge Raad voor civiele zaken. Tevens is zij deeltijdhoogleraar Civiele rechtspleging bij de faculteit der Rechtsgeleerdheid bij de Univsersiteit van Amsterdam.

janmeijerrond

Jan Meijer

Manager landelijke afdeling Arbeid en Ontslag  

Mr. J. (Jan) Meijer is als Manager Arbeids- en Ontslagrecht werkzaam bij de landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV. In deze hoedanigheid is hij onder meer verantwoordelijk voor het beleidsmatig aansturen van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf op het terrein van de uitvoering van de ontslagtaak en onderhoudt hij de contacten met onder meer het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, branche-organisaties, de wetenschap en de Stichting van de Arbeid. Onder zijn vakinhoudelijke verantwoordelijkheid zijn de Uitvoeringsregels ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid tot stand gekomen. 

moniquegerardsrond

Monique Gerards

Advocaat UWV

Monique Gerards is Business Adviseur Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV. In die functie voert zij procedures die volgen uit de uitvoering van twee wettelijke taken van UWV: beslissen op aanvragen voor een ontslagvergunning en op aanvragen voor een tewerkstellingsvergunning (Wet arbeid vreemdelingen). Verder houdt zij zich bezig met het uitvoeringsbeleid van de UWV-ontslagprocedure en is zij vakexpert voor de uitvoering. Monique verzorgt regelmatig cursussen en presentaties, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse UWV werkgeverscongressen. Sinds 1 september 2015 is zij ook advocaat van UWV. De keuze voor het arbeidsrecht maakte Monique al tijdens haar studie rechten aan de Universiteit Utrecht. De studierichting Sociaal Recht rondde zij in 1996 af met een stage bij de Hout- en Bouwbond CNV. Na haar studie startte Monique haar juridische loopbaan als rechtshulpverlener bij de Bouw- en Houtbond FNV. Daarna werkte zij achtereenvolgens als juridisch adviseur bij VB Deloitte & Touche Juridisch Adviseurs en als rechtshulpverlener bij SRK Rechtsbijstand. Met ruim tien jaar ervaring in de arbeidsrechtpraktijk, waarbij zij zowel werkgevers als werknemers bijstond, maakte zij in 2009 de overstap naar het beleidsterrein in de functie van Senior beleidsjurist bij de landelijke afdeling van Arbeidsjuridische dienstverlening. In die functie hield zij zich onder meer bezig met het beleid rond de wettelijke ontslagtaak van UWV (Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945).

hannekebennaarsrond

Hanneke Bennaars

Advocaat bij Allen en Overy  

Hanneke Bennaars is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Zij heeft ervaring met een breed scala aan arbeidsrechtelijke zaken, waaronder ontslagzaken, herstructureringen, medezeggenschapsvraagstukken en compliance en (grensoverschrijdende) ondernemingsrechtelijke arbeidszaken, waaronder bestuurs- en boardroomontslagen. Hanneke heeft diepgaande expertise en aanzienlijke ervaring opgedaan in zowel de academische als de juridische praktijk. Naast haar werkzaamheden als advocaat is Hanneke hoofdredacteur van het arbeidsrechtelijke vaktijdschrift Arbeidsrecht en maakt zij deel uit van de redacties van de Monografieënreeks Sociaal Recht en het Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context. Zij publiceert, spreekt en doceert regelmatig over uiteenlopende onderwerpen binnen het arbeidsrecht.

rubenhouwelingrond

Ruben Houweling

Hoogleraar arbeidsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam

In 2009 promoveerde Houweling op de borgsom na afronding van zijn proefschrift Op borgsom vrij waarin hij na een rechtsvergelijkend onderzoek pleit voor een bredere toepassing van de borgsom als alternatief voor vrijheidsbeneming binnen het Nederlandse strafprocesrecht. Aansluitend aan zijn promotie werd Houweling in 2009 benoemd tot universitair hoofddocent Arbeidsrecht. In datzelfde jaar richtte hij de master Arbeidsrecht op. In juni 2011 werd Houweling benoemd tot bijzonder hoogleraar Arbeidsrecht, in het bijzonder Grondslagen van modern arbeidsrecht.

Houweling is medeoprichter en redacteur van het Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk (TAP). Daarnaast is hij redactielid van de juridische tijdschriften Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA) en Jurisprudentie in Nederland (JIN). In die hoedanigheid verzorgt Houweling geregeld annotaties bij arresten van de Hoge Raad der Nederlanden. Hij is tevens de oprichter en hoofdredacteur van de arbeidsrechtelijke online jurisprudentiedatabank AR Updates en is als adviseur verbonden aan een advocatenkantoor.

Op 17 juni 2022 werd bekendgemaakt dat de ministerraad, op voordracht van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft ingestemd met de benoeming van Houweling tot kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). De benoeming duurt tot 1 april 2024, waarna herbenoeming mogelijk is.