Programma Arbeidsjuridisch Congres 2024 

Wij ontvangen u graag op vrijdag 14 juni 2024 in het Beatrixtheater in Utrecht. Wij sluiten de dag rond 16:45 uur af met een netwerkborrel.

08:45 uur  Inloop en registratie deelnemers 
09:30 uur  Opening  
Robert Daverschot, dagvoorzitter 
09:35 uur  Welkom 
Judith Duveen, directeur UWV Werkbedrijf 
09:50 uur  UWV ontslagprocedure : toepassing in de praktijk 
Jan Meijer, manager landelijke afdeling Arbeid en Ontslag van UWV en
Monique Gerards, advocaat UWV en business adviseur 
- Actualiteiten 
- Recente jurisprudentie gekoppeld aan de ontslagbeschikking 
- Toepassing WIA bij ontslag
Vragen 
10:55 uur  Pauze 
11:20 uur  Reorganisatie 
Barbara Filippo, advocaat bij SteensmaEven
- Actualiteiten en jurisprudentie
- Aanpak reorganisatie 
- De eenmansreorganisatie 
Vragen
12:25 uur  Intermezzo
12:35 uur  Lunchpauze 
13:35 uur  Digitale ontwikkelingen en gevolgen voor de arbeidsrechtpraktijk
Marko Jovović, advocaat bij Stibbe
- Algoritmisch bepaalde risicoselectie: hoe werkt het, wat zit daar achter en welke impact heeft dit?
- Software als selectiemiddel voor waardering werknemers en inzet bij personeelsreductie.
- Wat betekenen deze digitale ontwikkeling voor mijn rechtspraktijk? Welke vragen moet ik stellen?
- Enkele praktijkvoorbeelden.
Vragen 
14:45 uur  Pauze
15:15 uur  Wrap Up
Ruben Houweling, hoogleraar arbeidsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam
- Wrap up van de dag vanuit de rol SER kroonlid, raadsheer en wetenschapper
- Stand van zaken arbeidsrecht en wat is de komende jaren te verwachten
Vragen 
16:30 uur  Afsluiting
16:40 uur  Intermezzo
16:45 uur  Start Netwerkborrel