Programma Arbeidsjuridisch Congres 2023 

Wij ontvangen u graag op vrijdag 2 juni 2023 in het Beatrixtheater in Utrecht. Wij sluiten de dag rond 16:45 uur af met een netwerkborrel.

Tijd Programma onderdeel
09:00 uur Inloop en registratie deelnemers
09:30 uur Opening door Robert Daverschot, dagvoorzitter

Welkom door Guus van Weelden, lid raad van bestuur UWV

Kwalificatie van de arbeidsverhouding door Ruth de Bock, advocaat-generaal bij de Hoge Raad
- Welke kwalificatievragen spelen?
- Platformarbeid
- (On)Zelfstandigheid
Vragen
10:55 uur Pauze
11:25 uur Actualiteiten en jurisprudentie UWV ontslagprocedure
door Jan Meijer, manager landelijke afdeling Arbeid en Ontslag en Monique Gerards, advocaat UWV en business adviseur
- Nieuw in de uitvoeringsregels
- Uitspraken UWV
- Actualiteiten UWV ontslagprocedure
Vragen
12:40 uur Lunch
13:30 uur Acht jaar Wwz: hoe heeft dit de praktijk veranderd?
door Hanneke Bennaars, advocaat bij Allen & Overy
- Wat heeft de Wet werk en zekerheid voor de arbeidsrechtpraktijk gebracht?
- De belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen
Vragen
14:40 uur Pauze
15:20 uur Flexibele arbeid / Vergoedingen
door Ruben Houweling, hoogleraar arbeidsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam
- Ontwikkelingen en jurisprudentie rondom flexibele arbeid
- Stand van zaken vergoedingen en na Xella
Vragen
16:45 uur Afsluiting en aansluitend netwerkborrel